Querida Hermana Juanita y Familia Minderhoud;
En estos momentos tan difíciles pedimos a Dios que les de fortaleza a todos ustedes. Para nosotros también es un momento muy difícil porque nuestro Hermano Enrique fue un Padre, Pastor, amigo, consejero y mentor. Es difícil aceptar que ya no está con nosotros, pero nos consuela saber que un día nos reuniremos en el cielo para gozarnos ante la presencia de Dios. Ahora nos toca a nosotros continuar con el trabajo que él inició, confiamos y sabemos que Dios es nuestra guía y nuestro refugio en todo momento.
¡Que el Señor les bendiga y conforte su corazón!

vertaling / traducción:

Lieve zuster Hannie en familie Minderhoud,
In deze moeilijke momenten vragen we God jullie allen sterkte te schenken. Ook voor ons is het een zware tijd, want onze broeder Henk was ons een vader, pastor, vriend, raadgever en mentor. Het is moeilijk te aanvaarden dat hij niet meer onder ons is, maar de wetenschap dat we elkaar op een dag weer zullen zien in de hemel om ons samen te verheugen bij Gods troon is een troost. Nu is het aan ons de beurt om het werk voort te zetten dat hij begonnen is. We weten en vertrouwen erop dat God ons zal leiden en te allen tijde onze toevlucht is.
Gods zegen en troost toegewenst!