Heel onverwacht is overleden mijn innig geliefde man, onze lieve pa en opa

Hendrik Minderhoud

 

Tot het eind van zijn leven is hij toegewijd en met veel liefde dienstbaar geweest in Gods Koninkrijk. We zijn diep bedroefd, maar weten dat hij nu bij zijn hemelse Vader is.

Hannie Minderhoud – Buijs
Johan en Janita Minderhoud
Nathan, Dorien en Joëlle
Ester en Bram van Grootheest
Derk en Elisabeth, Henk
Lydia en Marcus Maliepaard
Arvid en Matias

 

Hulsbeek 50, 6715 HE Ede

Er is gelegenheid tot condoleren op 6 juli 2016 van 19.30 – 20.30 in De Ark, Heyendaal 10 te Ede.

De dankdienst voor zijn leven wordt gehouden op 9 juli 2016 om 12.30 in De Ark. De begrafenis vindt aansluitend plaats op de algemene begraafplaats Asakkerweg 6 te Ede. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en ontmoeting in De Ark. Ook is er de mogelijkheid iets te nuttigen. Zij die niet in staat zijn na de begrafenis te condoleren, kunnen dit doen voorafgaand aan de dankdienst van 11.45 – 12.15.

 


 

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?

En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders en zusters van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Mattheüs 25: 34 t/m 40